แม่เหล็กบอนด์นีโอไดเมี่ยม

เป็นแม่เหล็กที่ใช้เทคนิคพิเศษในการผลิต ซึ่งทำมาจากสารแม่เหล็กนีโอไดเมี่ยม เหล็ก และ โบรอน กระบวนการผลิตจะแตกต่างจากแม่เหล็กนีโอไดเมี่ยมชนิดเผา โดยการทำสารแม่เหล็กให้เป็นผง แล้วนำมาอัด หรือฉีดขึ้นรูป แม่เหล็กบอนด์นีโอไดเมี่ยมจะให้ค่าความแรงแม่เหล็กที่สูงกว่า เพราะว่ามีขนาดที่แน่นอนกว่า 

 Bonded NdFeB Magnets

This is a technique to specially form of NdFeB Magnet are made by isotropic neodymium, iron, and boron materials. It is different with the sintered neodymium magnet for the production process which made through compression molding or injection molding. Bonded neodymium magnets offer higher magnetic strength. Due to its high accuracy in size, bonded neodymium magnet may be formed into magnetic components of relatively complicated shapes