แม่เหล็กไทย จำหน่าย แม่เหล็กถาวรรูปทรงวงแหวน สามารถเลือกชนิดแม่เหล็กนีโอดีเมียม หรือ แม่เหล็กเเฟอร์ไรท์  

เกรดมาตรฐานของแม่เหล็ก

  • NdFeB Magnet = N35
  • Ferrite Magnet = Y35 

ความหนา : minimum 1.3 - 2 mm

หน่วย : millimeter

 

NdFeB Magnets

Ferrite Magnets

ØOD
ØID

Thickness

(min-max)

NDRR001
FERR001
8.00
3.00
1.3 ~ 10
NDRR002
FERR002
8.00
4.00
1.3 ~ 10
NDRR003
FERR003
9.40
4.00
1.3 ~ 10
NDRR004
FERR004
9.40
5.00
1.3 ~ 10
NDRR005
FERR005
10.00
3.00
1.3 ~ 10
NDRR006
FERR006
10.00
4.10
1.3 ~ 10
NDRR007
FERR007
10.00
4.50
1.3 ~ 10
NDRR008
FERR008
10.00
5.00
1.3 ~ 10
NDRR009
FERR009
10.00
5.50
1.3 ~ 10
NDRR010
FERR010
10.00
6.00
1.3 ~ 10
NDRR011
FERR011
10.50
6.50
1.3 ~ 10
NDRR012
FERR012
11.50
5.00
2 ~ 10
NDRR013
FERR013
12.00
4.50
2 ~ 10
NDRR014
FERR014
12.50
3.50
2 ~ 6
NDRR015
FERR015
12.50
7.50
2 ~ 6
NDRR016
FERR016
13.50
5.50
2 ~ 10
NDRR017
FERR017
13.50
6.20
2 ~ 10
NDRR018
FERR018
13.50
6.50
2 ~ 10
NDRR019
FERR019
13.50
8.20
2 ~ 10
NDRR020
FERR020
13.80
5.00
2 ~ 8
NDRR021
FERR021
13.80
5.50
2 ~ 8
NDRR022
FERR022
14.00
3.00
2 ~ 10
NDRR023
FERR023
14.00
4.00
2 ~ 10
NDRR024
FERR024
14.00
6.00
2 ~ 10
NDRR025
FERR025
14.00
9.50
2 ~ 10
NDRR026
FERR026
15.00
5.00
2 ~ 10
NDRR027
FERR027
15.00
6.00
2 ~ 10
NDRR028
FERR028
15.00
6.40
2 ~ 10
NDRR029
FERR029
15.00
9.50
2 ~ 10
NDRR030
FERR030
15.20
6.25
2 ~ 10
NDRR031
FERR031
15.60
3.20
2 ~ 6
NDRR032
FERR032
15.60
5.50
2 ~ 6
NDRR033
FERR033
16.00
4.70
2 ~ 6
NDRR034
FERR034
16.00
7.00
2 ~ 6
NDRR035
FERR035
16.20
4.60
2 ~ 10
NDRR036
FERR036
16.20
6.00
2 ~ 10
NDRR037
FERR037
16.20
7.50
2 ~ 10
NDRR038
FERR038
17.50
4.20
2 ~ 10
NDRR039
FERR039
17.50
5.50
2 ~ 10
NDRR040
FERR040
17.50
7.10
2 ~ 10
NDRR041
FERR041
17.50
7.50
2 ~ 10
NDRR042
FERR042
17.50
9.10
2 ~ 10
NDRR043
FERR043
17.50
10.90
2 ~ 10
NDRR044
FERR044
18.00
3.50
2 ~ 9
NDRR045
FERR045
18.00
8.50
2 ~ 9
NDRR046
FERR046
18.00
11.40
2 ~ 9
NDRR047
FERR047
19.00
6.00
2 ~ 12
NDRR048
FERR048
19
6.5
2 ~ 12
NDRR049
FERR049
19.00
11.50
2 ~ 12
NDRR050
FERR050
20.00
3.50
2 ~ 8
NDRR051
FERR051
20.00
4.30
2 ~ 11
NDRR052
FERR052
20.00
4.60
2 ~ 11
NDRR053
FERR053
20.00
5.30
2 ~ 11
NDRR054
FERR054
20.00
10.00
2 ~ 8
NDRR055
FERR055
20.00
12.50
2 ~ 8
NDRR056
FERR056
20.30
7.50
2 ~ 8
NDRR057
FERR057
20.30
9.50
2 ~ 8
NDRR058
FERR058
20.30
10.00
2 ~ 8
NDRR059
FERR059
21.00
12.00
2 ~ 10
NDRR060
FERR060
21.00
13.00
2 ~ 10
NDRR061
FERR061
21.50
5.50
2 ~ 10
NDRR062
FERR062
21.50
12.80
2 ~ 10
NDRR063
FERR063
22.00
10.00
2 ~ 11
NDRR064
FERR064
22.00
12.20
2 ~ 11
NDRR065
FERR065
23.00
6.50
2 ~ 11
NDRR066
FERR066
23.00
13.00
2 ~ 11
NDRR067
FERR067
23.10
12.50
2 ~ 8
NDRR068
FERR068
23.80
5.00
2 ~ 13
NDRR069
FERR069
23.80
10.00
2 ~ 13
NDRR070
FERR070
23.80
14.00
2 ~ 13
NDRR071
FERR071
23.80
16.00
2 ~ 13
NDRR072
FERR072
23.80
17.30
2 ~ 13
NDRR073
FERR073
24.20
10.20
2 ~ 12
NDRR074
FERR074
25.00
8.00
2 ~ 10
NDRR075
FERR075
25.00
16.00
2 ~ 10
NDRR076
FERR076
25.00
15.00
3 ~ 17
NDRR077
FERR077
25.00
12.50
3 ~ 17
NDRR078
FERR078
25.00
18.00
3 ~ 17
NDRR079
FERR079
25.00
19.00
3 ~ 16
NDRR080
FERR080
25.40
5.00
2 ~ 10
NDRR081
FERR081
25.40
5.50
2 ~ 10
NDRR082
FERR082
25.40
6.00
2 ~ 10
NDRR083
FERR083
25.40
7.50
2 ~ 10
NDRR084
FERR084
25.40
11.00
2 ~ 11
NDRR085
FERR085
25.40
12.70
2 ~ 10
NDRR086
FERR086
25.40
13.00
2 ~ 10
NDRR087
FERR087
25.80
10.00
2 ~ 11
NDRR088
FERR088
25.80
12.10
2 ~ 11
NDRR089
FERR089
27.00
7.00
2 ~ 15
NDRR090
FERR090
27.00
12.50
2 ~ 10
NDRR091
FERR091
27.00
13.00
2 ~ 10
NDRR092
FERR092
27.00
17.00
2 ~ 10
NDRR093
FERR093
28.00
5.00
2 ~ 11
NDRR094
FERR094
28.00
5.50
2 ~ 11
NDRR095
FERR095
28.00
6.50
3 ~ 11
NDRR096
FERR096
28.00
10.00
2 ~ 16
NDRR097
FERR097
28.00
14.00
2 ~ 16
NDRR098
FERR098
28.00
18.00
2 ~ 16
NDRR099
FERR099
28.50
5.50
2 ~ 11
NDRR100
FERR100
28.50
10.00
2 ~ 11
NDRR101
FERR101
28.50
13.00
2 ~ 11
NDRR102
FERR102
29.00
10.00
2 ~ 25
NDRR103
FERR103
29.50
8.50
2 ~ 12
NDRR104
FERR104
29.50
14.00
2 ~ 12
NDRR105
FERR105
30.00
8.00
2 ~ 10
NDRR106
FERR106
30.00
9.00
2 ~ 10