แม่เหล็กไทย จำหน่าย แม่เหล็กถาวรรูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถเลือกชนิดแม่เหล็กนีโอดีเมียม หรือ แม่เหล็กเเฟอร์ไรท์  เกรดมาตรฐานของแม่เหล็ก

  • NdFeB Magnet = N35
  • Ferrite Magnet = Y35 
 
 
NdFeB Magnet
Ferrite Magnet
L
W
T (min-max)
NDBL001
FEBL001
12
12
2 ~ 8
NDBL002
FEBL002
12.5
8
2 ~ 6
NDBL003
FEBL003
12.8
9.8
2 ~ 9
NDBL004
FEBL004
13.3
7.8
2 ~ 7
NDBL005
FEBL005
14.8
9.5
2 ~ 7
NDBL006
FEBL006
15
13
2 ~ 10
NDBL007
FEBL007
15
15
3 ~ 10
NDBL008
FEBL008
16.9
9.6
2 ~ 7
NDBL009
FEBL009
18
13
2 ~ 9
NDBL010
FEBL010
19
13
2 ~ 6
NDBL011
FEBL011
19
17.5
2 ~ 10
NDBL012
FEBL012
19.7
10
2 ~ 9
NDBL013
FEBL013
20
10
2 ~ 9
NDBL014
FEBL014
21
19
2 ~ 7
NDBL015
FEBL015
22.2
5.75
3 ~ 8
NDBL016
FEBL016
23
23
3 ~ 11
NDBL017
FEBL017
24.5
8
2 ~ 8
NDBL018
FEBL018
25
8
2 ~ 6
NDBL019
FEBL019
25
13.3
2 ~ 10
NDBL020
FEBL020
25
19
2 ~ 11
NDBL021
FEBL021
25
20
2 ~ 12
NDBL022
FEBL022
30
9
3 ~8 
NDBL023
FEBL023
30
10
3 ~ 8
NDBL024
FEBL024
30
20
2 ~ 10
NDBL025
FEBL025
33
7.6
2 ~ 8
NDBL026
FEBL026
34
30
3 ~ 11
NDBL027
FEBL027
34.92
28.57
3 ~ 12
NDBL028
FEBL028
35
15
2 ~ 9
NDBL029
FEBL029
40
25
3 ~ 10
NDBL030
FEBL030
40
12
2 ~ 9
NDBL031
FEBL031
40
12
20 ~ 20
NDBL032
FEBL032
42
12
25 ~ 15
NDBL033
FEBL033
43.2
12
15.9 ~ 15
NDBL034
FEBL034
44
22
3 ~ 10
NDBL035
FEBL035
44.2
22
22 ~ 15
NDBL036
FEBL036
45
22
25 ~ 20
NDBL037
FEBL037
45
22
37.5 ~ 25
NDBL038
FEBL038
46.5
22
33.7 ~ 25
NDBL039
FEBL039
47.6
22
22.2 ~ 17
NDBL040
FEBL040
47.6
22.22
3 ~ 15
NDBL041
FEBL041
50
22.22
50 ~ 24
NDBL042
FEBL042
57
36
3 ~ 18
NDBL043
FEBL043
60
36
20 ~ 24
NDBL044
FEBL044
63.5
36
11.81 ~ 20
NDBL045
FEBL045
76
36
41 ~ 26
NDBL046
FEBL046
76.2
36
50.8 ~ 25.4
NDBL047
FEBL047
85
36
65 ~ 28
NDBL048
FEBL048
85
65
4 ~ 30
NDBL049
FEBL049
87
65
66 ~ 22
NDBL050
FEBL050
90
65
34 ~ 24
NDBL051
FEBL051
100
100
4 ~ 3
NDBL052
FEBL052
103
100
103 ~ 22
NDBL053
FEBL053
105
105
4 ~ 15
NDBL054
FEBL054
112
105
112 ~ 30
NDBL055
FEBL055
127
105
50 ~ 26
NDBL056
FEBL056
131
105
51 ~ 24
NDBL057
FEBL057
150
105
100 ~ 30
NDBL058
FEBL058
150
100
6 ~ 30
NDBL059
FEBL059
270
100
90 ~ 32