แม่เหล็กไทย จำหน่าย แม่เหล็กถาวรรูปทรงสี่เหลี่ยม แบบเจาะรูตรงกลาง สามารถเลือกชนิดแม่เหล็กนีโอดีเมียม หรือแม่เหล็กเฟอร์ไรท์เกรดมาตรฐานของแม่เหล็ก

  • NdFeB Magnet = N35
  • Ferrite Magnet = Y35


NdFeB Magnet Ferrite Magnet L W D T
NDBH001 FEBH001 18 15   Ø 4.6   2 ~ 10
NDBH002 FEBH002 18 15   Ø 7   2 ~ 10
NDBH003 FEBH003 20 11   Ø 3.5 2 ~ 8
NDBH004 FEBH004 20 12   Ø 6.5 2 ~ 9
NDBH005 FEBH005 23.5 13.5   Ø 4.5 3 ~ 9
NDBH006 FEBH006 24 24   Ø 8 2 ~ 7
NDBH007 FEBH007 24 24   Ø 5.5 2 ~ 7
NDBH008 FEBH008 24 13.4   Ø 4.5 2 ~ 8
NDBH009 FEBH009 25 8   Ø 3.2 2 ~ 6
NDBH010 FEBH010 25 10   Ø 3.2 2 ~ 6
NDBH011 FEBH011 25 19   Ø 4.75   2 ~ 11
NDBH012 FEBH012 25 19   Ø 5   2 ~ 11
NDBH013 FEBH013 25.4 19.05   Ø 4.75   2 ~ 10
NDBH014 FEBH014 30 10   Ø 3.2 3 ~ 8