แม่เหล็กไทย จำหน่าย แม่เหล็กถาวรรูปทรงกลมแบน หรือเรียกว่า disc magnet เลือกชนิดแม่เหล็กนีโอดีเมียม หรือ แม่เหล็กเฟอร์ไรท์

เกรดมาตรฐานของแม่เหล็กที่ใช้ทั่วไป

  • NdFeB Manget = N35
  • Ferrite Magnet = Y35


NdFeB Magnet
Ferrite Magnet
Dia
T(min-max)
NDDD001
FEDD001
5
1 ~ 10
NDDD002
FEDD002
5.2
1 ~ 10
NDDD003
FEDD003
6
1 ~ 10
NDDD004
FEDD004
6.35
1 ~ 10
NDDD005
FEDD005
7
1 ~ 10
NDDD006
FEDD006
7.5
1 ~ 10
NDDD007
FEDD007
8
1 ~ 10
NDDD008
FEDD008
9
1 ~ 10
NDDD009
FEDD009
9.4
1 ~ 10
NDDD010
FEDD010
10
1 ~ 10
NDDD011
FEDD011
10.5
1 ~ 10
NDDD012
FEDD012
11
1 ~ 10
NDDD013
FEDD013
11.5
1 ~ 10
NDDD014
FEDD014
12
1 ~ 10
NDDD015
FEDD015
12.5
1 ~ 10
NDDD016
FEDD016
13
1 ~ 10
NDDD017
FEDD017
13.8
1 ~ 10
NDDD018
FEDD018
14
1 ~ 10
NDDD019
FEDD019
15
1 ~ 10
NDDD020
FEDD020
16
1 ~ 10
NDDD021
FEDD021
16.3
1 ~ 10
NDDD022
FEDD022
17
1 ~ 10
NDDD023
FEDD023
17.5
1 ~ 10
NDDD024
FEDD024
18
1 ~ 10
NDDD025
FEDD025
19
1 ~ 10
NDDD026
FEDD026
20
1 ~ 25.4
NDDD027
FEDD027
22.2
1 ~ 25.4
NDDD028
FEDD028
25
1 ~ 25.4
NDDD029
FEDD029
27
1 ~ 15
NDDD030
FEDD030
28
1 ~ 15
NDDD031
FEDD031
29
2 ~ 25.4
NDDD032
FEDD032
30
2 ~ 25.4
NDDD033
FEDD033
32
2 ~ 20
NDDD034
FEDD034
34.5
2 ~ 20
NDDD035
FEDD035
36
2 ~ 20
NDDD036
FEDD036
38
2 ~ 20
NDDD037
FEDD037
39
2 ~ 20
NDDD038
FEDD038
40
3 ~ 18
NDDD039
FEDD039
42
3 ~ 18
NDDD040
FEDD040
43.5
3 ~ 18
NDDD041
FEDD041
45
3 ~ 18
NDDD042
FEDD042
48
3 ~ 18
NDDD043
FEDD043
50
3 ~ 18
NDDD044
FEDD044
51
3 ~ 18
NDDD045
FEDD045
53
3 ~ 18
NDDD046
FEDD046
55
3 ~ 18
NDDD047
FEDD047
60
3 ~ 18
NDDD048
FEDD048
65
3 ~ 18
NDDD049
FEDD049
68
3 ~ 18
NDDD050
FEDD050
70
3 ~ 18
NDDD051
FEDD051
72
3 ~ 20
NDDD052
FEDD052
75
3 ~ 20
NDDD053
FEDD053
80
3 ~ 25.4
NDDD054
FEDD054
86
3 ~ 25.4
NDDD055
FEDD055
96
3 ~ 25.4
NDDD056
FEDD056
115
3 ~ 25.4
NDDD057
FEDD057
121
3 ~ 25.4
NDDD058
FEDD058
127
3 ~ 25.4
NDDD059
FEDD059
134
3 ~ 25.4
NDDD060
FEDD060
140
3 ~ 25.4
NDDD061
FEDD061
145
3 ~ 25.4