1. ขำระเงินสด กรณีที่เข้ามารับสินค้าที่บริษัทเอง

2. โอนเช้าบัญชีธนาคาร กรณีที่ให้จัดส่ง